NORES

 

 

Modernizacja istniejących suwnic ma zwykle na celu spełnić obecne wymogi procesów produkcyjnych, zarówno pod względem technologicznym, jak i trwałości sprzętu.

Może obejmować następujące parametry suwnicy:
- wydajność pracy
- udźwig
- prędkości robocze
- wysokość podnoszenia
- grupa natężenia pracy i trwałość użytkowa

Modernizacja suwnicy podnosi jej dyspozycyjność, niezawodność i bezpieczeństwo a w szczególności pozwala na:
- osiągnięcie zgodności z przepisami bhp
- udoskonalenie sterowania suwnicą
- zapewnienie operatorowi lepszej widoczności ładunku
- poprawę warunków i efektywności prac konserwacyjnych i obsługi
- zwiększenie efektywności eksploatacyjnej
- likwidację napraw awaryjnych

Modernizacje wykonane przez firmę NORES, zapewnią dalszą wieloletnią bezpieczną eksploatację istniejących maszyn i urządzeń.

NORES przeprowadza modernizacje w zakresie wyposażenia elektrycznego i mechanicznego, z wykorzystaniem nowoczesnych podzespołów. Przeprowadzone przez firmę Nores modernizacje nie tylko zwiększą bezpieczeństwo i niezawodność istniejących urządzeń, ale także umożliwią zwiększenie wydajności pracy i obniżenie zużycia energii, a co za tym idzie zmniejszenie kosztów eksploatacji.
Klauzula informacyjna w zakresie danych osobowych - NORES Sp. z o.o. i ASTAL Sp. z o.o.

© NORES 2019 Wszystkie prawa zastrzeżone.